Upravljajte sa svojim klijentima

Imate li dobru komunikaciju sa klijentima? Držite li pod kontrolom sve informacije i aktivnosti vezane za Vaše klijente? Koristite li svoje resurse i potencijale na najbolji način? U današnje doba svakodnevnih i velikih gospodarskih promena, krize i velike tržišne konkurencije, posedovanje profesionalnog organizacijskog sistema je postalo neizostavni deo svakog preduzeća u svakodnevnom poslovanju i donošenju velikih poslovnih odluka.


Klijent je danas broj jedan element po važnosti svakog procesa poslovanja, na kojem sva preduzeća zasnivaju svoje poslovanje, donose odluke i planiraju buduće aktivnosti, a sve sa ciljem ostvarivanja boljeg i profitabilnijeg poslovnog rezultata. Zadovoljstvo sadašnjih i budućih klijenata može se postići dobrom komunikacijom i njihovim upoznavanjem, što omogućuje revolucionarni CRM sistem.

Customer relationship management je skup alata za upravljanje poslovanja i odnosima sa klijentima. Omogućava praćenje rada sa klijentima, pisanje ponuda, ugovora ili narudžbi. Korištenje CRM-a omogućava Vam jednostavnije praćenje rada svih radnika i istovremeno ubrzava rad sa klijentima.  Najveća prednost se odnosi na potpunu povezanost klijenata sa svim procesima koji se vode – od praćenja narudžbi, ponuda, ugovora, upisivanja taskova, događanja ili upisivanja radnih zadataka.

Zašto je CRM sistem potreban za Vaše poduzeće?

Enigmatic CRM

Stavljanje fokusa na klijenta tj.korisnika budućnost je Vašeg profitabilnog poslovanja. Uvođenje CRM poslovnog sistema usmereno je na postizanje dobrog organizacijskog poslovnog okruženja, koji sastavlja dobru i sistematsku bazu klijenata na jednom mestu. Osim dobre povezanosti i komunikacije sa Vašim sadašnjim i potencijalnim budućim klijentima, omogućena je dobra koordinacija, povezivanje i komunikacija između ključnih i glavnih poslovnih sektora u Vašem poduzeću.

Ovaj sistem je namenjen prvenstveno segmentu prodajnih i marketinških aktivnosti poduzeća, ali njegovim uvođenjem svi sektori u preduzeću imaju stalan pristup i uvid u sve informacije o klijentu. To omogućuje pravovremenost u planiranju i donošenju pravih odluka, koje će Vašem poduzeću omogućiti održavanje i poboljšanje tržišne pozicije kao i stvaranje novih poslovnih prilika koje će uzdignuti Vaše poslovanje na novi nivo.

Neke od važnijih karakteristika i prednosti CRM aplikacije:

 • višestruko smanjuje ulaganje u slične desktop software za koje su potrebne licence
 • nije potrebno ulaganje u hardware
 • dostupnost sa bilo kojeg računala
 • evidencija klijenata
 • praćenje radnji sa klijentima
 • upisivanje narudžbi i njihovo pojedino pregledavanje za svakog klijenta
 • unošenje ugovora
 • izrada ponuda
 • modul za vođenje članova i plaćanje članarina
 • evidencija pacijenata
 • rezervacija termina za pregled
 • vođenje zdravstvenih kartona
 • printanje i slanje ugovora, ponuda i drugih dokumenata direktno klijentima
 • kreiranje drugih administratora i autora
 • praćenje svakog autora zasebno i sav njegov rad sa klijentom
 • upisivanje taskova radi lakšeg praćenja rada sa klijentom
 • neograničeno upisivanje taskova, ponuda, ugovora i sličnih dokumenata
 • napredni izveštaji
 • izveštaji po agentu ili autoru i njegov radni učinak
 • izveštaji ponuda, ugovora i narudžbi po datumima ili klijentu
 • detaljni izveštaji samo po jednom klijentu radi lakšeg praćenja poslovanja sa klijentom
 • razni grupni izveštaji
 • modul za planiranje poslovanja i radnih zadataka
 • praćenje izvršenja radnih naloga za svakog agenta, autora ili administratora
 • modul za upravljanje agentima, autorima poslovnica ili timovima

Aplikacija Customer Relationship Management-a se nalazi u cloud tehnologiji što vam omogućava pristup putem svih dostupnih uređaja koji su spojeni na internet. Možete koristiti i mobilne uređaje i računare, nije potrebna nikakva instalacija ni tehnički zahtevi. Dovoljno je imati pristup internetu.

crm

Enigmatic CRM implementacija

Ovaj sistem se vrlo brzo pokazao kao glavna prednost u svetu oštre tržišne borbe za svakog klijenta. Naša praksa je pokazala da firme koje su implementirale ovaj sistem u svoje poslovanje su stekle veliku tržišnu prednost koja je u kratkom roku omogućila povrat investicije u njegovu nabavku i uvođenje u poslovanje.

Kako se svaki sistem posebno prilagođava i programira za vaše potrebe, pozivamo vas da nam pošaljete upit sa vašim potrebama i karakteristikama ili se možete najaviti u našu agenciju kako bi detaljnije dobili uvid u vaše potrebe. Na taj način Vam možemo dati sugestije oko implementacije vašeg CRM sistema.

Isplativost i važnost CRM implementacije ostvaruje se u sledećim segmentima:

 • cloud tehnologija smanjuje troškove uz trenutnu dostupnost
 • jednostavnost korištenja
 • isplativost zadržavanja postojećih kupaca
 • automatizacija poslovnih procesa
 • sigurnost vaših podataka    
 • koordinacija i povezivanje svih sektora u preduzeću
 • bolji uvid, analiza i segmentacija podataka

Sigurnost vaših podataka je velika jer se redovito izvršava backup podataka, a ulazi u sistem su praćeni korisničkim imenom i lozinkom. Vrlo jednostavno vašim zaposlenicima možete dodeliti prava na korištenje sistema i na taj način pratiti njihov rad.

Sa ovim sistemom omogućen Vam je uvid u preferencije svojih postojećih i potencijalnih klijenata, koji je ključan za kreiranje jedinstvene i precizne strategije sa kojom ćete postići željene rezultate. Nezavisno od uspešnosti Vašeg poslovanja, Vaše poduzeće je idealan kandidat za uvođenje CRM sistema, sa kojim Vaše napredovanje neće više imati nikakva ograničenja već samo rast i bolje poslovno napredovanje!